Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

]Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri
Kurumlar Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
Gelir Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
Yatırım indirimi tasdiki
Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri
KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemleri tasdiki
Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı raporu
Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan K.D.V. tecil-terkin işlemleri tasdiki

Diğer Tasdik İşlemleri
İç kaynakların sermaye eklenmesi tasdiki
Sermaye artışının tespiti raporları
Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri
Yatırım teşvik belgesi işlemleri
Kredilere ilişkin tespit işlemleri
Seyahat acentalarının turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
Mali tabloların uygunluğu ve hasılat Tespiti
Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
Stok değerlemesi