Hukuk ve Eğitim Hizmetleri

Hukuk
SSK mevzuatı
İş güvenliği, işçi sağlığı
İş kanunu ve topluca iş hukuku danışmanlığı
Vergi davaları
Vergi ihtilaf ve çözümleri
Eğitim Hizmetleri
Muhasebe eğitimi
İç denetim eğitimi…