HİZMETLERİMİZ

1. Bağımsız Denetim Hizmetleri

Şirketimizin bağımsız denetim birimi, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması sürecinde;

TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) uygun bağımsız denetim,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim,
Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması,
Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi,
İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması, Hizmetlerini sunmaktadır.

2. Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri

Şirketimizin bağımsız denetim birimi, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması sürecinde;

TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) uygun bağımsız denetim,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim,
Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması,
Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi,
İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması, Hizmetlerini sunmaktadır.

3. Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Sürekli vergi danışmanlığı
Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri

4. Güvence Hizmetleri

Kurumsal Risk Yönetimi
İç Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
İş süreçleri, İç Kontrol ve Uyum Hizmetleri (GRC)
Suistimal Denetimleri ve Suistimal Önleme Danışmanlık Hizmetleri

5. İnsan Kaynakları

Kurumsal Risk Yönetimi
Personel verimlilik ve uygunluk denetimi
Personel eğitimi

7. Eğitim Hizmetleri

Muhasebe eğitimi
İç denetim eğitimi
Bütçeleme eğitimi
Dönem sonu işlemleri eğitimi
Günün ihtiyaçlarına göre kurs ve eğitim seminerleri